JAZYKOVÝ A HUDEBNÍ KLUB

"Vzdělání je schopnost porozumět druhým."

Johann Wolfgang Goethe

Aktuální info z klubu

 • Klub výuky hudby 
  spuštěn nový klub - výuka hudby
 • Klub doučování 
  spuštěn nový klub - doučování
 • Klub aktivních seniorů 
  nové i navazující kurzy
 • Klub jazyků 
  zahájen zápis

OBECNÉ INFORMACE PRO SUBJEKTY ZPRACOVÁNÍ

Všechna osobní data budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence Naší spolupráce. 
Provozovatel prohlašuje, že údaje považuje za přísně důvěrné a neposkytne je žádné třetí straně.

Provozovatel dodržuje všechna práva stanovená z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Místo zpracování osobních údajů: Novodvorská 1110, 674 01 Třebíč

Účel zpracování osobních údajů: vyhotovení daného úkonu pro subjekty údajů

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) Správce

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Zdroje osobních údajů: přímo od subjektu údajů

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány: subjekty činné pro vypracování daného úkonu

Předpokládané přenosy do jiných států: NE

Propojení na jiné správce či zpracovatele: NE